Autisme

 

De Autisme Experience een interactieve attractie voor jong en oud. Voor iedereen die meer wil weten en begrijpen van autisme. Iedereen ziet de wereld om zich heen net een beetje anders. Hoe jij informatie, beelden, prikkels, gevoel en emoties verwerkt is gekleurd door je opvoeding, eerdere ervaringen en bijvoorbeeld je werk- en denkniveau. 

Beleven

 

We creëren een interactieve leerbeleving die een breed, gedegen en begr pbaar beeld van het spectrum weergeeft. Een wereld waar informatie en beleving elkaar afwisselen en die voor iedere bezoeker een eigen invulling kent.

We werken met virtuele gidsen die je op iedere stop t dens je reis door de wereld van autisme informeren. Er z n gidsen met een wetenschappel ke insteek en benadering, maar ook ervaringsdeskundigen, gidsen die zelf autisme hebben. Jong of oud, bekende Nederlanders, ouders, meesters, juffen en journalisten.
Kies de gids die jou het meest aanspreekt. Met wie j je identi ceert. Of degene van wie j het meest denkt te kunnen leren. Je kunt dus ook vaker komen en beleven met steeds een andere gids en andere invalshoek. Er is namel k keuze genoeg. 

Locatie

We oriënteren ons op dit moment op een pand in Dordrecht. We houden nog de mogelijkheid open om uit te wijken naar andere steden waar de Autisme Experience goed op zijn plaats zou zijn.